уторак, 28. јун 2016.

Povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe

Iako je povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe u Srbiji moguć od jula 2013.godine, i dalje često nailazim na pitanja "šta, kada, kako, gde!?", pa ću u ovom postu pokušati da na jednom mestu odgovorim na sve moguće nedoumice.
* svi podaci u tekstu su preuzeti sa sajta poreske uprave

Pravo na povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe imaju roditelji, odnosno staratelji deteta, ukoliko su punoletni državljani Srbije, sa prebivalištem u Srbiji, i ukoliko njihovi ukupni neto godišnji prihodi u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev ne prelaze 1.012.766,03 dinara i ne poseduju imovinu, na koju plaćaju porez, u vrednosti većoj od 24.686.171,87 dinara.

Povraćaj PDV-a se može izvršiti za opremu i hranu za bebe kupljenu do detetove druge godine života, kao i za opremu koja je kupljena pre bebinog rođenja. Maksimalan iznos koji se vraća u prvoj godini je 42.198,58 dinara, a u drugoj 31.648,94 dinara. Roditelji, odnosno staratelji, blizanaca, trojki, četvorki... mogu podneti po jedan zahtev za svako dete.
* iznosi koji se odnose na ukupan neto prihod i na ukupnu vrednost imovine, kao i iznosi koji se vraća u prvoj, odnosno drugoj godini života bebe, usklađuju se svake godine sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši usklađivanje

PDV se vraća za kupovinu kreveca, kolica, autosedišta, hranilice, pelena (jednokratnih i pamučnih), adaptiranog mleka i hrane (kašica i žitarica) za bebe. Proverite da li je radnja u kojoj kupujete u PDV sistemu. Moguće je vratiti PDV i za opremu i hranu za bebe kupljenu preko interneta. Nije problem ako se na računu nalaze i neki drugi artikli, a ne samo oprema i hrana za bebe, međutim, da biste smanjili mogućnost za greške, možda je ipak bolje da kada je to moguće artikle na koje imate pravo na povraćaj PDV-a odvojite na poseban račun, ili ih podvučete, ako je sve na istom računu.

U svakoj godini postoje dva roka za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a - u februaru i u julu. Tačan datum zavisi od vikenda i neradnih dana zbog praznika, ali zvanični datumi su od 1. do 15. februara i od 1. do 15. jula. Ukoliko propustite jedan rok, račune možete predati u sledećem. Računi se mogu predati i u roku u kom dete već ima pune dve godine, ali samo za račune za opremu i hranu za bebe kupljenu pre detetovog drugog rođendana.

Zahtev se predaje u poreskoj upravi kojoj pripadate po mestu prebivališta. Ovaj zahtev ne morate predati lično, može ga i neko drugi predati umesto vas, a možete ga i poslati poštom.

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_11375/RFNB.pdf - zahtev za povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe

Uz zahtev predajete i originale i fotokopije računa kupljene opreme i hrane za bebe, kao i specifikaciju računa. Pošto predajete originale, ne zaboravite da ih fotokopirate i za sebe, ukoliko je u pitanju oprema na koju još uvek imate garanciju. Što se tiče fotokopija koje predajete - možete slobodno fotokopirati više računa na jedan list. Specifikacija računa je spisak BI brojeva koji se nalaze na računima. Možete je napisati i običnom hemijskom olovkom na papiru, nije potrebno da štampate neke posebne tabele, kao ni da pišete dodatne informacije poput iznosa, datuma... U nekim poreskim upravama je dovoljno da račune stavite u kovertu, dok u drugim očekuju da ih spajalicom zakačite za list na kome su njihove fotokopije. Usvojitelj, odnosno staratelj, prilikom prve predaje zahteva predaje i dokaz o usvojenju, odnosno o stavljanju pod starateljstvo.

Нема коментара:

Постави коментар